Trond Kirstiansen vender tilbake til SEMCO

Trond Kirstiansen vender tilbake til SEMCO

4 years ago 0 438

Trond har mer enn 30 års erfaring som bedriftsrådgiver i tillegg til mange år i ulike topp- og lederstillinger innen bl.a. aluminiumsindustrien og elektroteknisk industri. Han har vært tilknyttet Asbjørn Habberstad AS, A.T.Kearney (10 år som partner og leder for A.T.Kearney Norge) og Semco AS i tillegg til å ha drevet egen virksomhet. Trond kan vise til en lang rekke oppdrag både nasjonalt og internasjonalt innen strategi- og virksomhetsutvikling, effektivisering, lønnsomhetsforbedring og omstilling, og vært rådgiver i forbindelse med flere fusjoner og oppkjøp.