SEMCO skal levere usikkerhetsstyring for Follobanen

SEMCO skal levere usikkerhetsstyring for Follobanen

3 years ago 2 608

SEMCO skal levere usikkerhetsstyring av Follobanen Follobanen er Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid. Budsjett 23 milliarder. Det omfatter 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, med landets hittil lengste jernbanetunnel (20 km). Prosjektet omfatter også bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon, samt totalt 64 km nye jernbanespor. Dette blir Norges første jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp. Dette skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner som hoved-drivemetode og kan bli første jernbanetunnel i Norge drevet med TBM. Jernbaneverket som byggherre skal i størst mulig grad benytte totalentrepriser (EPC). SEMCOs rolle i prosjektet omfatter: Etablere og følge opp mål og strategi for styring av risiko i prosjektet (roller og ansvar, planlegging av risikoaktiviteter, prosedyre og verktøy, toleranser, registre og rapportering). Planlegge å være sentral i periodisk gjennomføring av

Read more

SEMCO sertifiserer 7 rådgivere og satser på Lean Business

3 years ago 0 668

SEMCO har inngått et samarbeid med Lean Business Lean Business er en ny metode for ledelse av innovative bedrifter. Metoden kombinerer ”Lean Startup” med moderne metoder for forretningsmodellering. Ved hjelp av en planprosess i 10 trinn skaper du et dynamisk dashboard som gir deg anledning til å styre bedriften din på målsettinger, handlingsplaner, risiko, resultat og likviditet. Metoden understøttes av programvaren ”Lean Business Planner” og sertifiserte rådgivere rundt omkring i Norge og Sverige. «Vi satser på Lean Business som del av vår tjenestespekter og vil blant annet kjøre egne kurs for våre kunder basert på metoden», sier administrerende direktør i SEMCO Øystein Jåtog-Rød.Foruten Øystein er de andre Lean Business sertifiserte rådgiverne i SEMCO er Kenneth Westad, Gunnar Pedersen, Anton Kr Olaussen, Eirik Gundersen, Sverre Lunde og Erik Solberg. Les mer på www.leanbusiness.no.