Velkommen til SEMCOs nye web-sider
Semco International AS

Velkommen til SEMCOs nye web-sider

3 years ago 0 739

SEMCO har laget nye web-sider. Vi vil forsøke å dele informasjon om selskapet, våre mål og ambisjoner, samt våre konsulenter og erfaringer. SEMCO er et selskap i vekst. Vi er på en reise der vi revitaliserer et selskap med snart 40 års historie. Vi får stadig nye medarbeidere og nye spennende prosjekter. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer. Vi vil også gjerne høre om hvordan du opplever de nye web-sidene og er meget takknemlige for tilbakemeldinger – ros og ris.

Velkommen til SEMCOs nye web-sider

SEMCO er valgt som prosjektleder for innføring av nødnett

3 years ago 1 651

I konkurranse med 16 tilbydere har SEMCO blitt valgt som prosjektleder til prosjektet som leder innføringen av nødnett i de kommunale og interkommunale brann– og redningsvesen og 110-sentralene. I tildelingen heter det «Oppdragsgiver har besluttet å tildele kontrakten til SEMCO International AS. Kandidaten fra SEMCO har en meget relevant bakgrunn og sterk faglig forankring, Oppdragsgiver kan se ham som en rolig autoritet og buffer mellom de til tider veldig engasjerte partene i Nødnettsprosjektet. Videre viser han til tidligere sterke resultater, han er åpenbart motivert for oppdraget og fremstår som ryddig, profesjonell og sosialt klok. Kandidaten skårer høyest på både kriteriet forventet leveransekvalitet og pris. <…> Vi takker for et meget godt tilbud og ser frem mot et godt samarbeid de neste årene». Oppdraget startet juni 2014. Utførende konsulent er Geir Jahrsengene. Nødnett er nå i bruk i Hedmark/Oppland, Oslo, Asker & Bærum, Follo, Østfold Søndre og Nordre Buskerud. Vestfold skal

Read more