Business Bootcamps for Innovasjon Norge
semco_innovasjon_norge

Business Bootcamps for Innovasjon Norge

3 years ago 0 2069

SEMCO skal sammen med Lean Business gjennomføre en storsatsing på entreprenører for Innovasjon Norge. Satsingen går under navnet Business Bootcamps og er rettet mot entreprenører med internasjonale skaleringsmuligheter. Gjennom et program på 3 x 2 dager og mentoring mellom samlingene skal entreprenørene bli bedre forberedt på å utvikle sine forretningsideer, teste disse ut mot potensielle kunder og utvikle robuste forretningsmodeller for internasjonal lansering. Satsingen starter for de 3 nordligste fylkene i desember 2014 for deretter å flytte seg til en rekke andre fylker gjennom hele 2015.