SEMCO leverer OU-bistand til Kartverket
Kartverket

SEMCO leverer OU-bistand til Kartverket

2 years ago 0 1410

Statens Kartverk har tildelt SEMCO oppdraget som konsulent for organisasjonsutviklingsprosessen i sjødivisjonen. SEMCOs rolle er å rådgi omkring metodikk og fremdrift i prosjektet, samt å støtte den interne prosjektlederen. SEMCO skal vil også ha en rådgivende rolle overfor prosjekteier. Innledningsvis i prosjektet vil SEMCO gjøre en analyse av bedriftskulturen i organisasjonen. Oppdraget ble vunnet i konkurranse med 2 av de største aktører i konsulentbransjen, og i tildelingen heter det blant annet at SEMCO kommer best ut på alle tildelingskriteriene, og har levert det beste pristilbudet, har best kompetanse og egenskaper, og er vurdert som best på innlevert dokumentasjon med deres løsningsbeskrivelse og fremdriftsplan. Oppdraget startet i april 2015 og skal sluttføres i løpet av 2015.