Viktig innovasjon innen velferdsteknologi
Screenshots

Viktig innovasjon innen velferdsteknologi

1 year ago 0 0 1875

SEMCO bistår Xcenter AS med kommersialisering og kapitalisering av selskapets viktige innovasjon innen velferdsteknologi, RoomMate. RoomMate er en digital innretning som kan bidra til at eldre kan bo trygt hjemme lenger. En liten enhet montert på veggen i sykehjem eller i eldres hjem, gir pålitelig falldeteksjon og mulighet for eksternt tilsyn til enhver tid. Pålitelig falldeteksjonsutstyr er svært etterspurt og har inntil nå ikke vært tilgjengelig i markedet. RoomMate kan integreres i eksisterende pasientsignalsystemer eller fungere som et frittstående system. Hvis noen faller, utløses en alarm og en SMS eller e-post blir sendt. Mottakeren får tilgang til levende bilder ved hjelp av en standard nettleser og kan vurdere situasjonen for den det gjelder. Alle relevante krav til databeskyttelse er adressert. Løsningen, inkludert maskinvare, programvare og mekanikk, er utviklet internt av Xcenter AS. Den vil spare betydelige kostnader for Helse og Velferdsetaten. Det er store utfordringer knyttet til eldreomsorg og tilsyn.

Read more

1.-Geir-Jahrsengene-e1400862302309

SEMCO rådgiver nominert til Norges beste konsulent

1 year ago 0 0 1330

Vår seniorrådgiver, Geir Jahrsengene er nominert til Norges beste konsulent og konsulentprisen for 2016. Geir har de siste 2-3 årene ledet arbeidet med utbygging av et landsdekkende nødnett. Beslutningen om utbygging av et landsdekkende nødnett ble foretatt av Stortinget den 9. juni 2011. Nødnett er betegnelsen på nytt digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene i Norge. Hovedmålet for innføring av et felles landsdekkende Nødnett er at det skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetater. Det har vært et viktig politisk mål at hele landet skal ha bygd ut og alle nødetater tatt i bruk Nødnett innen 31. desember 2015. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin oppgave var å sikre innføring av Nødnett i alle brann- og redningsvesen og ved alle 110-sentraler i hele landet. Prosjektet hadde ansvar for fjorten 110-sentraler og tilknyttede brannvesen. Da seniorrådgiver Geir Jahrsengene overtok som

Read more

20160801 Finansavisen Edgar Linkedin-proff 3 av 4

Slik blir du god på LinkedIn

1 year ago 0 0 1785

I et oppslag i Finansavisen mandag 1. August forteller vår egen LinkedIn ekspert, Edgar Valdemanis om hvordan man kan bli riktig god på LinkedIn. Og hvorfor det er viktig å være aktiv på LinkeIn, selv om man nødvendigvis ikke er på jobbjakt. LinkedIn er mye mer enn bare et rekrutteringsverktøy forteller Valdemanis. Det er også et verktøy som man kan bruke for å gjøre en bedre jobb der man er i dag. LinkedIn fungerer godt som en møteplass, en arena for å utveksle tanker og ideer, komme i kontakt med nye kunder eller finne interessante artikler eller foredrag. Edgar Valdemanis oppfordrer alle til å trimme profilen sin slik at den blir mest mulig aktuell. Men oppforder til at man er dønn ærlig med det som legges ut. Det samme gjelder referanser og anbefalinger som man gir andre. Åpen profil er også et «must» sier Valdemanis. Alle er mest tjent med

Read more