SEMCO Prosjekterfaring Nemi

Prosjekter for Nemi Forsikring AS

Evaluering IKT-områder i Nemi forsikring (2014->)

Prosjektleder for evaluering av IKT-området i Nemi Forsikring med fokus på måloppnåelse, effektivitet, organisasjon og teknologisk Platform. Ansvarlig og utførende konsulent: Kenneth Westad og Øystein Jåtog-Rød.