1.-Geir-Jahrsengene-e1400862302309

Geir Jahrsengene

Seniorrådgiver

+47 908 56 537
geir.jahrsengene@semco.no

Geir Jahrsengene er Bachelor of Engineering fra University of Surrey, Sivilingeiør fra NTH og Master of Management fra BI.

Geir har over 25 års erfaring fra ulike lederstillinger i offentlige og private virksomheter som Forsvaret, Kongsberg og Telenor, hvorav de siste 4 årene som daglig leder for Worksoft.

Ved flere anledninger har Geir overtatt allerede pågående prosjekter. Han evner svært raskt å sette seg inn i både helhet og detaljer, bli kjent med medarbeidere og andre hovedinteressenter, for så å lede prosjektet vellykket i havn innenfor avtalte rammer.

Geir har ledet flere prosjekter innen utvikling, omstilling og virksomhetsforbedring eksempelvis opp- og nedbemanning, prosessetablering eller –forbedring og innføring av eller endring i bruk av IKT-løsninger for å underbygge effektive arbeidsprosesser.

Generelt sett har Jahrsengene vært etterspurt i roller som krever faglig tyngde, meget høy grad av integritet, ryddighet og systematikk og en evne til å se helheten og sammenhenger.

Geir Jahrsengene