Semco International AS Sverre-Weisteen

Sverre Weisteen

Seniorrådgiver

+47 901 51 288
sverre.weisteen@semco.no

Sverre har sin kjernekompetanse innen endringsledelse og Lean kontinuerlig forbedring, samt å optimalisere forholdet mellom prosess-, teknologi og organisasjon. Han er solid erfaring fra gjennomføring av strategiprosesser til å leder realiseringen av strategien inkludert gevinstrealiseringen. Sverre er sertifisert Black Belt Lean Six Sigma.

Sverre har lang erfaring innen ledelse og konsultativ erfaring fra større omstillings- og utviklingsprosjekter.

Han har også gjennomført mange prosjekter knyttet til teamutvikling og coaching av ledere, samt gjennomført ulike dialogkonferanser I storskala format.

Rollene han kan ha I prosjekter er program,- prosjekt,- endringsleder og rådgiver, kvalitet sikrer.