SEMCO Prosjekterfaring Amedia

Prosjekter for Amedia

Prosjektleder for utvikling av nytt kundegrensesnitt (2012-2013)

Utvikling av kundegrensesnittet i fusjonen Edda og Amedia.  Omstilling av 13 lokale kundesentra og opprettelse av ett stort kundesenter i Drammen.  Industrialisering av kjerneprosesser og ny teknologi.  Besparelse anslått til 26 MNOK – i henhold til plan. Ansvarlig og utførende konsulent: Eirik Gundersen. Konsulenten arbeidet i EG Management AS (eget selskap) ved gjennomføringen av oppdraget.