Laster Hendelser

« Alle Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Kurs: LEAN Ledelse (2 dager) 21.03-22.03.2017

21. mars kl 09:00 - 22. mars kl 16:00

| 9.990 kr
Semco International AS

Endring og omstilling er blitt regelen, ikke unntaket, i norsk arbeidsliv.
Mange forbedringsplaner- og aktiviteter mislykkes pga. motstand i organisasjonen.
For å øke konkurransedyktighet gjennom økt omstillings- og innovasjonsevne vil temaet LEAN ledelse, endringsledelse og innovasjon være sentralt. Endringer i markeder, kunnskap og teknologi gjør det nødvendig med stadig omstilling og revisjoner av bedriftens forretningsplaner.
Dette medfører nye og andre krav til ledelsen. En Lean-leder må være tett på både Lean-arbeidet og det operative arbeidet. Fokuset vil i større grad være å støtte de ansatte i deres daglige oppgaver og være bevisst ansvaret om å dyrke frem det beste i medarbeiderne. Det er menneskene i organisasjonen som gjør endring mulig. Kompetente ansatte med fagkunnskap, nærhet til prosessene og kontakt med kundene har de beste forutsetningene for å identifisere muligheter til forbedring og gjennomføre disse endringene. Ansvarliggjøring av ansatte med kompetanse og interesse for forbedringsarbeid vil virke motiverende og gi en kickstart på arbeidet.
Deltakerne får gjennom kurset kunnskap om og forståelse av hva endringsledelse og innovasjon innebærer, samt hva slags faktorer som virker fremmende og hemmende på innovasjon og omstilling. Vi vektlegger viktigheten av å fremme en bedriftskultur som er endringsvillig og vektlegger læring, en viktig forutsetning for å få til innovasjon og utvikling. I kurset LEAN ledelse tar vi tak i lederrollen knyttet til innføring av Lean. Hvilke krav stilles til ledelsen. Vi tar for oss kritiske suksessfaktorer for å lykkes med Lean og kontinuerlig forbedring, herunder motstand og motivasjon i forbedringsarbeidet.

Kursinnhold;
• Lean – kjennskap til Lean filosofi og verktøy
– Hva er Lean og Lean filosofi
– Hva menes med virksomhetsforståelse – respekt for mennesker – verdiskapende fokus – systematisk kontinuerlig forbedring
– Ulike verktøy

• Lean ledelse – hvordan lede og drive Lean arbeide i egen virksomhet
– Hva menes med Lean kultur
– Endringsledelse – hvordan drive endringsledelse når endringstakten er stor
– Verdistrøm og fastsettelse av forbedringsmål
– Hvordan skape en kultur for kontinuerlig forbedring – lærende organisasjon

• Strategi, innovasjon og virksomhetsstyring
– Modellen «Lean Business Plan», en enkel innføring
– Hoshin plan, driftsstrategi for å sette dynamiske mål
– Dynamisk virksomhetsstyring
– Handlingsplaner forankret i Lean filosofi, og som strategisk virkemiddel for å sikre nødvendig forbedringstakt

• Personlig egenskaper for en Lean leder
– Gå å se selv – endringer som forsøk – KF – coaching
– Praktisk kunnskap om kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en Lean transformasjon

LÆRINGSMÅL
Etter gjennomført kurs er målet at man skal ha en bedre forståelse for at Lean er en helhetlig ideologi, hvor ledelse, kultur, forbedring og læring går hånd i hånd.
Lean metoder og verktøy er utviklet for å realisere det «overordnede målet» som er å skape organisasjoner som er i stand til å utvikle og forbedre seg selv. Deltakerne skal forstå hva en bør legge vekt på når man vil innføre en kultur for kontinuerlig forbedring, samt å kunne legge gode planer for å komme i gang med Lean i egen virksomhet.
Videre skal deltakerne ha kjennskap til «LEAN Business Modell» i utviklingen av forretningsmodeller.

Målgruppe
Topp- og mellomleder. Dette er et kurs for deg som skal være pådriver i forbedringsarbeidet internt, enten som leder eller som endringsagent. Kurset har fokus på problemløsning og lederrollen, og å kunne se sammenhengen mellom bedriftens strategi, mål og forbedringsarbeid. Kurset er også egnet til bedriftsinterne kurs for eksempelvis hele ledergrupper.
Kursholdere
Kurset holdes av erfarne kursholdere med ledererfaring og erfaring fra en rekke Lean forbedringsprosjekter
Kursinformasjon
Kurset gjennomføres over 2 dager fra 09.00-16.00. Pris er kr 9.990,-, inkl. lunch og forfriskninger.
Kurset er interaktivt og gjennomføres med gruppeøvelser med teoretisk påfyll mellom øvelsene.
Etter kurset får alle deltagerne kursbevis.

Spørsmål om kurset?  Ta kontakt med Stein Bjertnes tlf + 47 410 40 720

Påmelding: Send påmelding til : Stein.bjertnes@semco.no

 

Om foredragsholderne;

Sverre Weisteen

Semco International AS Sverre-WeisteenSverre har mer enn 25 års erfaring fra omstillings- og endringsprosjekter og programmer, med kjernekompetanse innen endringsledelse og Lean kontinuerlig forbedring, samt å optimalisere forholdet mellom prosess-, teknologi og organisasjon. Han er sertifisert Lean Six Sigma Black Belt.

 

 

 

 

Helge Vivaas

Helge VivaasHelge har mer enn 30 års erfaring fra både operative stillinger i næringslivet og fra ulike konsulentselskaper.

Hans tilnærming til problemer er praktiske og han søker å finne løsninger som fungerer, sammen med organisasjonen.

Helges fokus er effektivisering og prosessforbedringer for å skape varige målbare bunnlinje effekter. De siste 10 årene har han brukt Lean metodikken for å oppnå dette.

 

 

 

 

Erik Solberg

SEMCO Erik-SolbergErik er en meget erfaren leder og forretningsutvikler. Han har holdt en rekke kurs for gründere i hele Norge over temaer som forretningsidé, forretningsmodellering og forretningsplan. Erik er medforfatter av boken «Lean Business – forretningsplanlegging steg for steg», Universitetsforlaget, 2013.

 

 

 

Stein Bjertnes

Stein BjertnesStein har lang arbeidserfaring fra lederstillinger i varehandel, kjededrift og merkevarebygging. Han har operativ erfaring innen virksomhetsstyring og endringsarbeid. Har gjennomført flere Lean prosjekter, og har god kursledererfaring. Er sertifisert Lean Six Sigma Black Belt.

 

 

 

 

Detaljer

Start:
21. mars kl 09:00
Slutt:
22. mars kl 16:00
Kostnad:
9.990 kr

Sted

SEMCO International AS
Widerøeveien 5
Fornebu, Akershus 1360 Norge
+ Google Map
Telefon:
+47 67 10 20 00
Hjemmeside:
www.semco.no

Arrangør

SEMCO International AS
Telefon:
+47 67 10 20 00 / +47 41 04 07 20
Epost:
stein.bjertnes@semco.no
Hjemmeside:
www.semco.no