SEMCO Prosjekterfaring Aura-light

Prosjekter for Aura Light

Strategiutvikling og omstrukturering

Aura Light produserer og markedsfører long life lyskilder spesielt rettet mot profesjonelle brukere. Oppdraget gikk ut på utvikling og implementering av en ambisiøs vekststrategi for neste 5 år samt utvikling og implementering av nye styringsparametre (KPI). Ansvarlig og utførende konsulent: Trond Kristiansen.

Bistand til systematisering og effektivisering av lagerstyring

Optimalisering av lager og distribusjon i Europa med utgangspunkt i 3 produksjonssteder og stor geografisk spredning av kunder/markeder. Ansvarlig og utførende konsulent: Trond Kristiansen.

Forberedelse til salg av virksomheten

Utarbeide strategidokument med tanke på presentasjon for potensielle investorer

Systematisering av all informasjon om virksomheten (strategisk, finansiell, juridisk, organisatorisk, operasjonelt etc.) Generell bistand til eiere, styret og toppledelsen ved forberedelse til due diligence. Ansvarlig og utførende konsulent: Trond Kristiansen.