SEMCO Prosjekterfaring DSB

Prosjekter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Prosjektleder Nødnett hos brannvesenet (2014->)

Prosjektleder til prosjektet som leder innføringen av nødnett i de kommunale og interkommunale brann– og redningsvesen og 110-sentralene. Nødnett er nå i bruk i Hedmark/Oppland, Oslo, Asker & Bærum, Follo, Østfold Søndre og Nordre Buskerud. Vestfold skal etter planen ta i bruk det nye nødnettet før sommeren 2014 og Telemark og Agderfylkene fortsetter ut 2014. Så fortsetter det langs kysten nordover hele veien til Finnmark, og hele utrullingen skal etter planen være fullført i løpet av 2015. Oppdraget startet juni 2014. Ansvarlig og utførende konsulent: Geir Jahrsengene.

DSB