SEMCO Prosjekterfaring Easybring

Prosjekter for Easybring

Økonomirådgiving

Bistand til oppstartsselskap, med strategi, søknader om finansiering og offentlig støtte. Ansvarlig og utførende konsulent: Gunnar Pedersen

Easybring