SEMCO Erik Magnussen

Erik Magnussen

Seniorrådgiver

+47 992 08 764
erik.magnussen@semco.no

Erik Magnussen har utdanning fra Sjøkrigsskolens operative linje, Sjøforsvarets stabsskole I og Forsvarets høgskole. Videre har han teknisk utdanning innen akustikk og sonarsystemer fra Royal Naval Engineering College i Plymouth samt høyere stabsutdanning fra Royal Naval Staff College Greenwich. Han har gjennomgått flere programmer innen ledelse og management, blant annet Mentor lederutviklingsprogram ved Scandinavian Leadership.

Han har lang og bred erfaring som leder i en rekke av Forsvarets virksomheter, fra tjeneste som fregattsjef til sjef for Forsvarets kompetansesenter logistikk. Erik har erfaring fra en rekke prosjekter i Forsvaret, både større anskaffelsesprosjekter så vel som endringsprosjekter. Program Argus var det største statlige omstillingsprogrammet til da, og Erik var involvert i ledelsen av dette fra planlegging via politisk godkjenning til gjennomføring og resultatoppfølging. Han har også internasjonal erfaring – både som leder og fra internasjonalt prosjektarbeid.

Erik har i det siste brukt sin kompetanse som konsulent innen offentlig ledelse og anskaffelser. Her har han hatt større og mindre oppdrag – fra rådgiving i et multinasjonalt Aerospace selskap for støtte i et norsk offentlig anbudsprosjekt til støtte til mindre bedrifter med utdanningsplaner og offentlig godkjenning.