SEMCO Prosjekterfaring Falck

Prosjekter for Falck

Prosjektleder omstilling (2009-2010)

Strategisk utvikling av selskapet og bistand til bruk av omstillingsverktøy. Konfliktløsning og mobilisering rundt ett felles målbilde. Snu underskudd til overskudd gjennom samhandling.

Ansvarlig og utførende konsulent: Eirik Gundersen. Konsulenten arbeidet i EG Management AS (eget selskap) ved gjennomføringen av oppdraget.