SEMCO Prosjekterfaring Fjellinjen

Prosjekter for Fjellinjen

Mulighetsstudie (2010)

Analyse av kostnadsdrivere og kartlegging av mulige synergieffektene ved å slå sammen bompengeselskapene på Østlandet. Utarbeidelse av rapport som beslutningsunderlag og presentasjon for Oslo kommune. Ansvarlig og utførende konsulent: Gunnar Pedersen