Semco International AS Gunnar-Pedersen

Gunnar Pedersen

Partner

+47 922 02 990
gunnar.pedersen@semco.no

Gunnar Pedersen er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo.

Han har en variert erfaringsbakgrunn, hvor hovedfokus har vært strategi, forretningsutvikling, økonomiske analyser og økonomisk styring.  Han har internasjonal erfaring og kompetanse på ledelse og styrearbeid.

Før Gunnar begynte å studere var han 3 år i Forsvaret. Etter fullførte studier begynte han å arbeide i NSB med bl.a. markedsanalyser, prispolitikk, utvikling av person- og godstransporttilbudet og samferdselspolitiske problemstillinger.

Siden 1980 har Gunnar arbeidet som konsulent, først i Norconsult med markedsanalyser, økonomiske og finansielle analyser i tilknytning til feasibility studier, i NPC Consult som leder for avdelingen for Management Consulting og som stedfortreder for Adm. Direktør og i BedriftsPlan som Adm. direktør og med oppdrag bl.a. for Verdensbanken.

I 1995 fusjonerte BedriftsPlan med SEMCO. Her i Semco har han har hatt ulike roller bl.a. som styreleder og daglig leder i tillegg til å ha vært utøvende konsulent.

Gunnar har i tillegg til sin sosialøkonomiutdannelse en utdannelse i internasjonal ledelse, psykologi og polaritetsterapi.  Han er sertifisert som rådgiver i EFQM og LEAN Business.

Gunnar Pedersen