SEMCO Prosjekterfaring Helse Sør

Prosjekter for Helse Sør-Øst RHF

Revisjon av miljøstyringssystem for Pasientreiser ANS

Revisjon av arbeidet med selskapets miljøstyringssystem for å avklare status i forhold til sertifiseringskravene i ISO14001:2004. Gap ble konkretisert og tiltak for å lukke disse skissert. Pasientreiser er nå sertifisert i henhold til ISO14001:2004. Ansvarlig og utførende konsulent: Sverre Weisteen og Anton Kr. Olaussen. SEMCO var underleverandør til KPMG.

Prosjektleder «Omstilling IKT»

Etter fusjonen mellom Helse Sør og Helse Øst ble det gjennomført et stort endringsprogram hvor «Omstilling IKT» var en av de store med 3 prosjekter, Styringsstruktur på IKT området, Porteføljestyring og etablering av felles tjenesteleverandør. Ansvarlige og utførende konsulent: Sverre Weisteen. Konsulenten var underleverandør til Prosesspartner ved gjennomføring av oppdraget.