Jan Sølvberg

Jan Sølvberg

Senior rådgiver

+47 482 27 171
jan.solvberg@semco.no

Sølvberg er sivilingeniør med bakgrunn fra IT-bransjen der han har jobbet med kompetansebygging og prosjektledelse.
Siden 2005 har han jobbet i Innotiimi-ICG der han blant annet har drevet med lederutvikling for EU institusjonene.
Han er ICF (International Coach Federation) sertifisert coach på ACC nivå som han benytter til å bistå ledere, men også innen idretten der han har coachet flere verdensmestre.

Sølberg lager en arena for læring og utvikling – og knytter dette opp mot organisasjonens aktuelle utfordringer for å gi kunden en nyttig, aktiv og innovativ løsning.
Skal man få til endringsprosesser er det viktig med involverende prosesser der så mange som mulig skal få lov til å påvirke resultatet. Dette gjør at endringen vil skje mer naturlig gjennom støtte fra de ansatte. Jan sier; «Noe av det første jeg gjør, i møte med en ny kunde, er å få en oversikt over kundens situasjon for å danne meg et inntrykk av hvilket ståsted kunden har og hvilke prosesser som kan være nyttige». I dette arbeidet benytter Jan ulike verktøy som baserer seg på at enkeltindivider tenker, lærer og arbeider ulikt. De er utprøvd og videreutviklet gjennom en årrekke for best mulig å frigjøre og fokusere en gruppes energi mot et felles mål.

Erfaring både offentlig sektor og bransjer som IT og Telecom, produksjon, handel, bank/finans og elkraft.

Leveranseområder:

  • Visjons- og strategiarbeid
  • Endringsprosesser
  • Innovasjons workshops
  • Leder- og Team-utvikling
  • Coaching og veiledning av ledere og enkeltpersoner
  • Personlighetsprofiler
  • Smidige organisasjoner
  • Salgstrening