SEMCO Prosjekterfaring Jernbaneverket

Prosjekter for Jernbaneverket

Leder/koordinator for usikkerhetsstyring ny Follo-bane (2014->)

Leder/koordinator for usikkerhetsstyring (risk manager) for Follobaneprosjektet. Prosjektet er Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid. Budsjett 23 milliarder. Ansvarlig og utførende konsulent: Sverre Lunde.