Karl Åge Midbøe

Karl Åge Midbøe

Senior rådgiver

+47 980 89 898
karl.age.midboe@semco.no

Karl Åge er organisasjonspsykolog med et sterkt engasjement for effektive arbeidsprosesser, smart organisering og godt lederskap. Hans hovedkvalifikasjoner er:

Prosesskompetanse: Utvikling og omstilling for person, ledelse og organisasjon.

Evalueringskompetanse: Evaluering av person, ledelse og organisasjon.

Spesialistkompetanse: Psykometriske og statistiske analyseverktøy.

Karl Åge har arbeidet med dette siden 1995. Arbeidet har representert hele verdikjeden: Konsept- og produktutvikling; strategi, markedsføring og salg; gjennomføring, prosjektledelse og prosessledelse. Arbeidet har vært utført både av team og av Karl Åge alene avhengig av arbeidets type og størrelse. Bistanden har også omfattet rekruttering av ledere og nøkkelpersonell, undervisning, samt utredningsarbeid. Karl Åge har rådgivningspraksis fra bedriftshelsetjeneste og har der utført til dels samme type arbeid med vekt på arbeidsmiljøutvikling og konfliktløsning. Som støtteverktøy for prosess- og evalueringsfaglig personell har Karl Åge utviklet analysekonseptet OAK (Organizational Analysis Kit, jfr.www.econova.no) med forskningsforankrede analyseprodukter for ledelse og organisasjon. Dette arbeidet ble belønnet med konsulentbransjens Innovasjonspris 2013 (jfr. www.konsulentguiden.no).