1.-Kjell-L-Brevik-e1400856607529

Kjell L. Brevik

Partner

+47 975 70 550
kjell.brevik@semco.no

Kjell L. Brevik er utdannet sivilingeniør.

Kjell har ledererfaring som administrerende direktør og prosjektleder fra privat og offentlig virksomhet innen samferdsel, eiendom, bygg og anlegg og energi med styreerfaring både som medlem og leder innenfor de samme sektorer. Kjell har erfaring fra konkurranseutsetting av offentlig virksomhet, organisasjons- og forretningsutvikling, strategiarbeid og endringsledelse i store organisasjoner og jobber som rådgiver innen de samme områder og eiendomsrelatert virksomhet.

De siste årene har han vært engasjert med tilrettelegging og tidligfaseplanlegging av nye prosjekter i Oslo kommune og har blant annet vært ansvarlig for utarbeidelse av KVU og styringsdokumenter.

Kjell L. Brevik