SEMCO Prosjekterfaring Mediq

Prosjekter for Mediq

Innleid IT- og prosjektleder (2013->)

Leverandøren bisto selskapet som innleid IT- og prosjektleder med å kartlegge de grunnleggende utfordringene rundt IKT- organisering og prosjektgjennomføring. Leverandøren etablere et styringsregime for IT-styring og organisering samt en prosjektorganisering i linje organisasjonen, utarbeidet prosjektmetodikk og forestod opplæring. Ansvarlig og utførende konsulent: Kenneth Westad.

Bistand analyse av arbeidsdeling (Segregation of Duties) (2014)

Prosjektet gjennomførte i samarbeid med Mediq Norge AS en gjennomgang og analyse av tilganger i Mediqs ERP-system for å identifisere eventuelle kritiske og alvorlige avvik fra konsernledelsens policy angående arbeidsdeling, for gjennom det å kunne iverksette tiltak for å hindre utilsiktede feil eller mislighold. Ansvarlig og utførende konsulent: Geir Jahrsengene