SEMCO Prosjekterfaring Norske skog

Prosjekter for Norske Skog

Lønnsomhetsforbedring

Effektivisering og kostnadsreduksjon knyttet til alle fellesfunksjoner inkl. hovedkontor og salgsorganisasjonen globalt. Ansvarlig og utførende konsulent: Trond Kristiansen.