SEMCO Prosjekterfaring Norges Tennisforbund NTF

Prosjekter for Norges Tennisforbund

Strategi og ledelse (2014->)

Prosjektledelse mht. å utarbeide strategiplan for Norges Tennisforbund. Oppdraget har bestått i å lede arbeidet med å utarbeide planen, presentere denne for forbundstinget og følge opp realiseringen av planen i etterkant. Ansvarlig og utførende konsulent: Erik Solberg.