Følg vårt nyhetsbrev!

Mål og ambisjoner

SEMCO skal alltid være opptatt av å sette seg mål for utvikling av virksomheten og for markedet den betjener, samt for de ansatte og partnere som er med på å bygge selskapet videre.

Som grunnleggende ambisjoner for fastsettelse av mål, vil følgende gjelde:

SEMCO skal bli en betydningsfull aktør. Dette innebærer at vi snarest mulig må oppnå en størrelse som anses betydningsfull (minimum 50-60 ansatte), samt å skape en tydelig profil. Selskapet skal være opptatt av kjennskap og kunnskap i markedet. Hvem vi er og hva vi leverer.

SEMCO skal være kjent for å være en attraktiv arbeidsplass for senior konsulenter, samt en virksomhet der «eldre» arbeidstakere er velkommen. Selskapet skal være opptatt av involvering og deling etter ønske og evne.

SEMCO skal eies av sine ansatte. Eventuelle andre eiere kan vurderes dersom de har en viktig betydning for å understøtte selskapets mål og planer. Disse vil ikke kunne ha en dominerende posisjon.

SEMCO skal være opptatt av samarbeid og partnerskap med andre selskaper.

SEMCO skal følge opp tidligere ansatte og involvere deres erfaring i utvikling av virksomheten.

Vi skal fokusere på lønnsom vekst slik at vi har rom for å ta gode beslutninger til glede for kunder, ansatte og eiere

Vi skal være offensive, kreative og nytenkende for å gjøre det mer interessant å velge SEMCO som leverandør, arbeidsgiver eller samarbeidspartner

Vi skal være ryddige og forutsigbare for å skape trygghet og redusere risiko for alle involverte

Mål og ambisjoner