Følg vårt nyhetsbrev!

Sosialt ansvar

SEMCOs sosiale ansvar skal fremstå tydelig i den videre byggingen av virksomheten. Ikke bare dreier dette seg om å fremstå som ansvarlige i vår samhandling med aktører i samfunnet med etisk og moralsk opptrenden, men like mye om å skape hele mennesker som våre ansatte. I mange selskaper er dette begrepet benyttet for å beskrive balansen mellom jobb, familieliv og sunne interesser (eksempelvis sport) som aktivt støttes av selskapet. Dette vil være en forutsetning for oss. I vårt begrep for hele mennesker vil vi legge balansen mellom rådgiverrollen overfor kunder, engasjementet i å hjelpe andre, samt deling av erfaringer. Vi legger vekt på at hele mennesker er mennesker som trives med sine kollegaer, er åpne og inkluderende, men samtidig engasjert i hva som skjer i samfunnet og involverer seg i dette. Selskapet vil tilrettelegge for at medarbeiderne trives på jobb og har en god balanse med og trygghet for at familien kommer først, men medarbeiderne må ta et ansvar for å engasjere seg og andre.

Idéskapning

Det skal være rom for idéskapning og nyskapning i SEMCO. Dette innebærer ikke at alt skal være spesielt eller annerledes. Vi lever godt med å være trygge, solid og tradisjonelle, men vi tror at et kontinuerlig fokus på arbeidsmåter som gir kunder og oss nye perspektiver er viktig.

Nedenfor følger noen eksempler på områder som SEMCO skal legge inn i sine mål, strategier og planer.

Engasjementet i å hjelpe andre

–  Gratis og tilpassede rådgivning til gründere og nystartede virksomheter
–  Utnyttelse av vårt betydelige nettverk for å bidra
–  Mikrofinansiering av virksomheter og idéer
–  Kontakt mot offentlige myndigheter, støtteordninger og eventuelle investorer
–  Spesielt fokus på bidra til arbeidsmarkedsvirksomheter og/eller enkeltpersoner for å skape arbeidsvilje og –evne
–  Systematisk kursing og rådgivning

Ulike utrykkformer

–  Utnyttelse av spesiell kompetanse som finnes i organisasjonen, eksempelvis kunst og kultur, terapi og trening, coaching og utvikling. Dette vil bli benyttet i utviklingen av selskapet og dets medarbeidere, samt i markeds- og kundesammenheng.

Hvorfor dele

SEMCO skal gjøre flere systematiske aktiviteter som ikke har en direkte økonomisk gevinst. Dette gjelder spesielt vårt engasjement i å hjelpe andre, samt annen form for å dele erfaringer (eksempelvis tankelederskap). Vi gjør dette for å vise at vi mener alvor med erfaringsbegrepet vårt og fordi vi har lyst. Bare gjennom å faktisk gjøre dette vil vi få anerkjennelse fra markedet, samfunn og offentlige myndigheter – de samme gruppene som vil være en viktig part å involvere i aktivitetene.

Vi er selvfølgelig åpne og interesserte å skape forretning med eksempelvis nystartede virksomheter gjennom styrearbeid, begrensede eierposter osv, og vi håper at vårt bidrag når det leder til suksess vil bli verdsatt og husket. Vi vil også være åpne for å samarbeide med virksomheter eller organisasjoner som vil bidra til denne virksomheten som del av sitt samfunnsansvar.