Følg vårt nyhetsbrev!

Styret

Selskapets styre består av følgende 5 medlemmer:

SEMCO Øystein Jåtog-Rød

Øystein Jåtog-Rød, styrets leder
Jåtog-Rød har lang erfaring som toppleder, leder og konsulent fra privat og offentlig sektor. Han har blant annet vært direktør i PwC og KPMG, adm.dir. for SAP og grunnlegger av selskapet Pearl Consulting. I revitaliseringen av SEMCO er Jåtog-Rød styreleder i tillegg til adm.dir. for selskapet.


Semco International AS

Jon Erik Bjore, styremedlem
Bjore er ansatt i Statoil og er i dag Head of Exploration IT. Bjore har lang erfaring fra en rekke ledende stillinger innen Statoils nasjonale og internasjonale organisasjon innenfor IT-området både oppstrøms og nedstrøms.


1.-Kjell-L-Brevik-e1400856607529

Kjell L. Brevik, styremedlem
Brevik har tidligere bl.a. vært adm.dir. i Statsbygg og AS Anlegg, samt teknisk direktør i Luftfartsverket. Han har erfaring fra en rekke styreverv – bade som medlem og leder. Brevik er partner i SEMCO International AS. Brevik har arbeidet i SEMCO siden 1998.


Semco International AS Gunnar-Pedersen

Gunnar Pedersen, styremedlem
Pedersen har en utstrakt konsulent- og ledererfaring fra norsk og internasjonal virksomhet. Han er sosialøkonom med økonometri som spesialisering. Han har bl.a. arbeids- og ledererfaring fra BedriftsPlan AS, NPC Consult AS, Norconsult AS, NSB. Han har tidligere bl.a. hatt oppdrag innenfor økonomiske analyser for Verdensbanken.