SEMCO Øystein Jåtog-Rød

Øystein Jåtog-Rød

CEO/Partner

+47 954 50 500
oystein.jatog-rod@semco.no

Øystein Jåtog-Rød har lang erfaring som toppleder, leder og konsulent fra privat og offentlig sektor.

Øystein har en bred erfaring fra ulike leder- og topplederroller, samt prosjektarbeid for store og krevende organisasjoner forankret i toppledelsen. Han har ledet en rekke endrings- og omstillingsprosjekter, prosjekter knyttet til virksomhetsstyring, styring og ledelse, strategi, organisering og forbedring. Dette har også omfattet IKT, logistikk og økonomi. Øystein har betydelig erfaring som prosjekt og programleder. Han er videre benyttet som kurs- og foredragsholder ved en rekke anledninger med meget gode tilbakemeldinger.

Øystein har de senere årene arbeidet med et meget omfattende prosjekt for virksomhetsstyring i Oslo kommune, samt vært prosjektleder for en betydelig omorganisering i kommunen med nedleggelse av 5 etater og opprettelse av 2 nye. Han har også ledet flere evalueringer av områder og organisasjoner. Han har holdt over 40 kurs for Oslo kommune innen virksomhetsstyring, mål- og resultatstyring og internkontroll. Han har ved 2 anledninger blitt benyttet som foredragsholder/keynote på Forum for økonomisk styring.

Øystein er sertifisert i Lean Business.

Øystein Jåtog-Rød