Semco International AS PayEX

Prosjekter for PayEx

Prosjektleder for utvikling av kundesenter og kundegrensesnitt, 2012-2013

Omstilling og reorganisering av 1., 2. og 3. linje support.  Innføring av ny teknologi og arbeidsprosesser. Trening i omstillingsprosesser og metode, målprosesser og innføring av nye KPI-er. Effektivitetsøkning på 30% pr. agent – anslått til 12-15 MNOK. Ansvarlig og utførende konsulent: Eirik Gundersen. Konsulenten arbeidet i EG Management AS (eget selskap) ved gjennomføringen av oppdraget.