SEMCO Prosjekterfaring Politiet

Prosjekter for Politidirektoratet

Endringsprogram – rådgiver endringsledelse og kvalitet sikring

Deltok i et bredt anlagt endringsprogram etter 22. juli kommisjonen la frem sin rapport. (Gjørv rapporten) Programmet var delt inn i 5 hovedområder. I tillegg til å være rådgiver for programledelsen har konsulenten deltatt i mange prosjekter innenfor kost/nytte betraktninger og samfunnsøkonomisk analyse. Ansvarlige og utførende konsulent: Sverre Weisteen. Konsulenten var underleverandør til Metier ved gjennomføring av oppdraget.

Politiet