Rune Øyan

Rune Øyan

Seniorrådgiver

+47 900 84 905
rune.oyan@semco.no

Rune Øyan er kjernefysiker fra Universitetet i Oslo og Bedriftsøkonom fra BI.

Han har erfaring fra prosjekter og toppledelse, i hovedsak med administrasjon og ledelse; drift og vedlikehold; styring; sikkerhet, risiko og kvalitet; prosjektledelse, prosjekt- og forretningsutvikling; og forskning og utvikling. Hovedtyngden har vært med prosjekter innenfor områder relatert til energiproduksjon og ‐forsyning. Mye av arbeidet har vært internasjonalt rettet.

Han har erfaring fra kontakt med lovgivende og styrende organer, eksterne organisasjoner, eiere og ulike interessegrupper.

  • Kompetanseområder:
  • Kvalitetsledelse
  • Risikoledelse
  • Prosjekter:
  • Prosjektledelse / Prosjektstyring
  • Kvalitetssikring (QA) and Kvalitetskontroll (QC)
  • Risikovurderinger og risikoanalyse
  • Interessentanalyse og interessentkontakt.