SEMCO rådgiver nominert til Norges beste konsulent
1.-Geir-Jahrsengene-e1400862302309

SEMCO rådgiver nominert til Norges beste konsulent

1 year ago 0 0 1394

Vår seniorrådgiver, Geir Jahrsengene er nominert til Norges beste konsulent og konsulentprisen for 2016. Geir har de siste 2-3 årene ledet arbeidet med utbygging av et landsdekkende nødnett. Beslutningen om utbygging av et landsdekkende nødnett ble foretatt av Stortinget den 9. juni 2011. Nødnett er betegnelsen på nytt digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene i Norge. Hovedmålet for innføring av et felles landsdekkende Nødnett er at det skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetater. Det har vært et viktig politisk mål at hele landet skal ha bygd ut og alle nødetater tatt i bruk Nødnett innen 31. desember 2015.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin oppgave var å sikre innføring av Nødnett i alle brann- og redningsvesen og ved alle 110-sentraler i hele landet. Prosjektet hadde ansvar for fjorten 110-sentraler og tilknyttede brannvesen. Da seniorrådgiver Geir Jahrsengene overtok som prosjektleder i juni 2014 gjensto fortsatt tolv, delvis 13 av sentralene. I nært og godt samarbeid mellom DSB, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), 110-sentraler og brann- og redningsvesen, har prosjektet sikret at alle har fått nye Nødnett radioterminaler, og 110-sentralene har fått ny kommunikasjonsløsning og nytt oppdragshåndteringssystem. Gjennom opplæring av alle 110-operatører og av superbrukere ved alle brannvesen sørget prosjektet for at alle ble godt forberedt på å ta i bruk Nødnett.

Da 110-sentralen og alle brannvesenene i Finnmark, tok i bruk Nødnett 11.11., klokken 11, var «Brann-Norge» den første av de tre nødetatene som hadde tatt i bruk Nødnett over hele landet, godt innenfor budsjettrammen, og innenfor tidsfristen 31.12.2015.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>