SEMCO Prosjekterfaring Statoil

Prosjekter for Statoil

Evaluering av stort organisasjons- og IT-prosjekt

Prosjektledelse. På oppdrag for toppledelse – gjennomgang av stort organisasjons- og IT-utviklings- og implementeringsprosjekt (3 år, 300 MNOK). Målet med evalueringen var å sikre at prosjektet ville nå sine mål innen den fastsatte tids- og kostnadsrammen. Det ble gitt anbefalinger til toppledelsen hvordan de skulle etablere og arbeide med store prosjekter. Ansvarlig og utførende konsulent: Øystein Jåtog-Rød. Konsulenten arbeidet i PWC ved gjennomføring av oppdraget.

Prosjektledelse stort omorganiseringsprosjekt

Rådgiver og prosjektledelse for START-prosjektet. Utskillelse av bensinstasjonskjeden i Statoil til et joint venture med ICA Hakon. Det nye selskapet hadde en omsetning på ca 25 MRD NOK. Prosjektorganisasjonen omfattet ca 230 mennesker, hvorav 5 konsulenter i en periode på 10 måneder. Konsulentens rolle var prosjektetablering, prosjektledermetodikk, kvalitetssikring og ledelse av prosjekt og delprosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Ansvarlig og utførende konsulent: Øystein Jåtog-Rød. Konsulenten arbeidet i PWC ved gjennomføring av oppdraget.