Tjenester

SEMCO leverer et bredt spekter av tjenester – det ledere er opptatt av. Selskapets tjenestekatalog spenner over områder som:

Strategiarbeid, og operasjonalisering av strategi og planer i hele virksomheten • Rådgivning innen økonomi, HR, innkjøp/logistikk, salg og marked • Forbedringsarbeid og omstilling • Virksomhetsstyring, mål- og resultatstyring • Ledelse og lederutvikling • Risikostyring, beredskap og internkontroll • Anskaffelser • Informasjonssikkerhet • IKT rådgivning, analyse og forbedring • Prosjekt- og programledelse, herunder konseptvalgutredning og kvalitetssikring

 

Selskapets evne til å levere tjenester innen disse områdene vil hele tiden være avhengig av våre tilgjengelige ressurser og kompetanse i egen organisasjon samt hos våre samarbeidspartnere. Vi skal kjenne våre begrensinger, men samtidig ikke være redd for å gi ærlige og praktiske råd.

SEMCOs rådgivere er opptatt av å innta den rollen som passer våre kunder best i ulike situasjoner. Dette innebærer at vi kan være;

–  Rådgiver/konsulentshutterstock_173967290
–  Prosjektleder / programleder
–  Analytiker og utreder
–  Fasilitator
–  Coach/mentor
–  Endringsleder
–  Midlertidig leder

SEMCOs erfarne rådgivere tar også på seg styreverv.

Uansett hvilken bistand du søker vil det kun være meget erfarne rådgivere som gjør jobben. Dette innebærer at du skal stille høye krav til praktiske og skriftlige leveranser samt de råd og anbefalinger du mottar.

Tjenester