1.0 Virksomhetsforbedring

1.1   Strategi og operasjonalisering
1.2   Analyse, prestasjonsforbedring, omstilling, organisasjonsendring
1.3   Ledelse og styring, virksomhetsstyring
1.4   Risikostyring, beredskap og internkontroll
1.5   Funksjonsrådgivning økonomi
1.6   Funksjonsrådgivning HR
1.7   Funksjonsrådgivning logistikk
1.8   Funksjonsrådgivning salg og marked
1.9   Funksjonsrådgivning kommunikasjon
1.10 Funksjonsrådgivning informasjons-tilgjengeliggjøring og dokumenthåndtering
1.11  Lean
1.12 Informasjonssikkerhet
1.13 Kvalitetssikring, kvalitetsarbeid og kvalitetssystemer

Virksomhetsforbedring