2.0 IKT rådgivning og bistand

2.1   IKT strategi og organisering
2.2   Analyse, prestasjonsforbedring, omstilling
2.3   Arkitektur og teknologirådgivning
2.4   Anskaffelser og implementering
2.5   ERP
2.6   Informasjonssikkerhet

IKT rådgivning og bistand