3.0   Prosjekt- og programledelse

3.1 Avklare scope og etablere businesscase
3.2 Planlegging, teambygging og prosjektkonferanse
3.3 Organisering
3.4 Metoder, verktøy, teknikker og prosesser
3.5 Usikkerhet, risikostyring og kvalitetssikring
3.6 Gjennomføring, kontroll og oppfølging av fremdrift
3.7 Kommunikasjon og rapportering
3.8 Implementering av prosjektet og overføring til linjeledelsen
3.9 Gevinstrealisering og evaluering

Prosjektledelse