4.0   Gründere og startups

4.1   Oppstarts hjelp tilpasset virksomhetens behov og betalingsevne
4.2   Bistand til kapitalisering
4.3   Idé og konseptutvikling
4.4   Forretningsplan og budsjett
4.5   Bistand til søknad om støtteordninger
4.6   Profesjonalisering av rutiner, dokumentasjon etc
4.7   Bistand til omstilling av ulønnsomme virksomheter

Grundere og startups