5.0 Utvikling av ledelse og organisasjon

5.1 Analyse og utredning av ledelse, management audit, ledervurderinger, 360 lederevaluering
5.2 Analyse og utredning av organisasjon, medarbeiderundersøkelser, teamundersøkelser
5.3 Lederutviklingsprogrammer, ledelsesutvikling, lederstøtte, coaching
5.4 Teambygging, ledergruppeutvikling, gruppecoaching
5.5 Dialogkonferanser, samarbeids- og kommunikasjonsprosesser
5.6 Personlighet, personlighetsverktøy, teamsammensetning
5.7 Rekrutteringsstøtte, rekrutteringsstrategi, lederskifter
5.8 Krisehåndtering, konfliktløsning

Utvikling av ledelse og organisasjon