1.-Trond-Kristiansen-248x300-e1400862380916

Trond Kristiansen

Seniorrådgiver

+47 901 48 514
trond.kristiansen@semco.no

Trond Kristiansen er utdannet sivilingeniør med tilleggsutdannelse i ledelse og organisasjon.

Trond har mer enn 30 års erfaring som bedriftsrådgiver i tillegg til mange år i ulike topp- og lederstillinger innen bl.a. aluminiumsindustrien og elektroteknisk industri. Han har vært tilknyttet Asbjørn Habberstad AS, A.T.Kearney (10 år som partner og leder for A.T.Kearney Norge) og Semco AS i tillegg til å ha drevet egen virksomhet. Trond kan vise til en lang rekke oppdrag både nasjonalt og internasjonalt innen strategi- og virksomhetsutvikling, effektivisering, lønnsomhetsforbedring og omstilling, og vært rådgiver i forbindelse med flere fusjoner og oppkjøp.

Trond kan vise til en lang rekke oppdrag innen bl.a.:

 • Strategi- og virksomhetsutvikling
 • Restrukturering og omstilling
 • Lønnsomhetsforbedring og effektivisering
 • Produksjon, logistikk og forsyningsledelse
 • Endringsledelse
 • Midlertidig ledelse og styrearbeid

Han har arbeidet for både private og offentlige virksomheter innen f.eks.:

 • Prosessindustri (kjemisk, metall, papir mm)
 • Engineering
 • Olje & gass
 • Transport
 • Handel og service
 • Kompetansebedrifter
 • Energi- og kraftforsyning
 • Bygg og anlegg

Oppdragene er utført både i Norge og utlandet, (bl.a. Sverige, Finland, Danmark, England, Spania, Tyskland, USA, Sør-Øst Asia).

Trond mottok Konsulentprisens Ærespris i 2011 for hans virke som konsulent gjennom mange år.

PrisJuryens begrunnelse er blant annet ”for en strålende karriere som bedriftsrådgiver som spenner over 30 år” og ”meget opptatt av verdiskaping, enten det er i topplinjen eller på bunnlinjen.”

Kristiansens mantra er ”Value for Money!”.